Graduation gift ng stepmother sa stepchild ng asawa


Iniwan ni Akira ang kanyang bayan upang pumunta sa Tokyo para mag-aral sa unibersidad. Tatlong taon ng buhay estudyante ang lumipas sa isang kisap-mata, at sa wakas ay dumating na ang araw ng seremonya ng pagtatapos. Pauwi na kasama ang kanyang mga kaibigan, bigla niyang nakita ang kanyang stepmother na si Ryo na nakatayo sa di kalayuan, nakangiti sa kanya. Hindi maitago ni Akira ang saya nang lumitaw ang ina na matagal na niyang nami-miss. Iminungkahi ni Ryo na lumabas silang dalawa para uminom para ipagdiwang si Akira. Dahil sa sobrang saya niya, naparami si Ryo kaya kinailangan siyang ihatid ni Akira sa hotel. Sa katunayan, alam ni Ryo ang damdamin ni Akira para sa kanya, hindi lamang ang damdamin ng ina-anak kundi pati na rin ang damdamin ng lalaki-babae. At bilang regalo sa pagtatapos, binigyan niya ito ng isang mainit at mapusok na halik, na nagpapahintulot sa kanya na tratuhin siya bilang isang babae at makipagmahal sa kanya...

Graduation gift ng stepmother sa stepchild ng asawa

Graduation gift ng stepmother sa stepchild ng asawa