Dalawang babaeng mag-aaral ang lumaktaw sa paaralan upang mag-party at binato sa dilim ng isang estranghero


Nagpaplano sina Lily at Karina ng party habang wala ang mga magulang ni Lily. Nang maagang dumaan ang isa nilang kaibigan at iminungkahi na uminom. Akala nila ay hot siya at bago pa niya malaman, lahat ng mga babae ay sabik na sabik na...fuck him. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang "tratuhin" ng kakaibang lalaki ang parehong makulit na estudyanteng babae. Noong una ay tumanggi sina Lily at Karina at nag-react, ngunit pagkaraan ng ilang sandali nang hawakan ng batang lalaki ang kanilang mga puki, nagsimula silang magbago ng 360 degrees, dahil lang sa sobrang... masaya.

Dalawang babaeng mag-aaral ang lumaktaw sa paaralan upang mag-party at binato sa dilim ng isang estranghero

Dalawang babaeng mag-aaral ang lumaktaw sa paaralan upang mag-party at binato sa dilim ng isang estranghero