I-escort ang isang masamang babae na may utang sa kanyang bahay


Ang pinakamalaking takot sa pagrenta ng bahay ay ang pakikitungo sa mga masasamang umuupa tulad ni Moka Mora, na manatili nang hanggang 3 buwan nang hindi nagbabayad ng renta. Sa tuwing dadaan ako sa paghahanap, tumatakas ito. Ngayon, nagpasya ang may-ari ng bahay na buksan ang pinto at natuklasan na si Moka Mora ay masayang nakahiga sa bahay sa kabila ng kanyang pagkatok sa pinto. Nang tanungin, sinabi nilang wala silang pera para sa upa at nag-reschedule pa ng ilang buwan. Ngunit nang makitang ginamit ni Moka Mora ang pera para makabili ng isang bungkos ng mga bagong bagay, ang may-ari ay labis na nagalit na magagamit lamang niya ang kanyang titi upang paglaruan ang puki at asshole ni Moka Mora upang ibawas ang upa.

I-escort ang isang masamang babae na may utang sa kanyang bahay

I-escort ang isang masamang babae na may utang sa kanyang bahay