CRB-091613-432 AFFAIR SA IYONG BOSS


Sa sobrang pagkadismaya sa kanyang mahinang pisikal na asawa, sa tuwing may pagnanasa si Mitsushima ay hindi niya ito kayang bigyang kasiyahan, kaya naghanap siya ng lalaking makakatulong sa kanya para masiyahan ito at ang napili niya ay siya. young director kung saan siya nagtatrabaho. Matapos magsinungaling sa kanyang asawa tungkol sa pananatili sa kumpanya upang magtrabaho ng part-time, inayos niya ang direktor na pumunta sa isang malapit na hotel upang ang dalawa ay magkaroon ng isang perpektong lihim na pag-iibigan. Ang pelikula ay tungkol sa mga sexual positions sa pagitan nila nang magkita silang dalawa sa motel. Dapat sabihin na napakatalino ni Mitsushima na pumili ng isang lalaki na hindi lamang nakakatugon sa kanyang mga pangangailangan sa pisyolohikal ngunit tumutulong din na gawing mas sustainable at matatag ang kanyang kasalukuyang trabaho.

CRB-091613-432 AFFAIR SA IYONG BOSS

CRB-091613-432 AFFAIR SA IYONG BOSS