Fuck parehong asawa at anak na babae nang sabay-sabay


Kamakailan ay ikinasal ang ama ni Liz Jordan kay Lexi Luna. Si Lexi at Liz ay magkasundo, halos masyadong maayos. Ang isa sa mga kaibigan ng tatay ni Liz, si Ryan Driller, ay dumating upang manatili sa bagong pamilya. Noon pa man ay inaalagaan ni Liz si Ryan, pero ngayong malaki na siya, gusto na niya ang mga anak nito. Nagustuhan ito ni Lexi dahil gagawin siyang GILF. May plano silang pumasok sa pantalon ni Ryan. Umupo ang mga babae sa sofa, magkaharap. Nang magsimulang magtanong si Ryan kung nasaan ang tatay ni Liz, inalok ni Lexi na kumuha siya ng tubig. Hindi sinasadyang natapon ito sa kanya, lalo na sa kanyang pundya.

Fuck parehong asawa at anak na babae nang sabay-sabay

Fuck parehong asawa at anak na babae nang sabay-sabay