ZZ-8922 Ang mga babaeng doktor ay nagbubulungan sa bawat oras ng trabaho


Walang sagot sa textbook sa mga paghihimok ni Dr. Monique Alexander, kaya ang medikal na estudyanteng si Erik ay kailangang gumawa ng mas direktang diskarte para magawa ang gusto niya. Pagod na sadya na ipakita ang kanyang malalaking suso at mabilog na puwit na palihim lamang na hinahawakan ng lalaki, nawala ang kalmado ng babaeng doktor at aktibong humingi ng pakikipagtalik sa estudyante sa gitna ng matinding anal urge. Kahit na may isang pasyente sa clinic, hindi nito napigilan ang sexual cravings mula sa kanilang dalawa. Bagama't medyo natulala ang estudyante sa malalaking suso at matambok na katawan ng babaeng doktor, sinubukan pa rin niyang ipadama sa kanilang dalawa ang sukdulang kasiyahan.

ZZ-8922 Ang mga babaeng doktor ay nagbubulungan sa bawat oras ng trabaho

ZZ-8922 Ang mga babaeng doktor ay nagbubulungan sa bawat oras ng trabaho